Nadbużańska Fraza

Włodawscy poeci "Nadbużańska Fraza"

11426423_1596084957338572_2884741574643469995_o.jpg

 

     Poeci należący do Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej w 2013 roku zorganizowali się w grupę i przyjęli nazwę „Nadbużańska Fraza”, która jest integralną częścią stowarzyszenia. Spotkania swoje odbywają w MBP we Włodawie raz w miesiącu w każdy 3-ci wtorek miesiąca.
Grupa Nadbużańska fraza uczestniczy w imprezach organizowanych przez MBP, STKN i organizuje własne wieczorki poetyckie.
Podczas co miesięcznych spotkań, uczestnicy prezentują swoje wiersze, dyskutują i dzielą się uwagami, a wszystko to służy to doskonaleniu formy poetyckiej. Rozmawiają również o aktualnych wydarzeniach w świecie kultury, szczególnie w poezji. Przez czas trwania grupy wydali pięć zbiorów o róznych tytułach oraz pięć roczników “Zeszytu Poetyckiego” również dzięki wsparciu STKN od 2015 do 2019 r. Ponadto każdny z autorów “Frazy” ma wydany przynajmniej jeden tomik, niektórzy więcej w szczególności Aldon Dzięcioł , który ma największy dorobek literacki (17 książek, w tym wiersze, proza, eseje, powieści). Do STKN należał również Stefan Sidoruk (1919-2012), niezwykle utytuowany, wybitny poeta ludowy, znany szeroko w Polsce.
Jako grupa poetycka organizują wieczory poezji (najczęściej tematyczne) z pomocą biblioteki. Są zapraszani na spotkania do szkół i przedszkoli; czynnie uczestniczą w imprezach organizowanych przez bibliotekę, oraz we wszelkich wydarzeniach kulturalnych w naszym mieście np. EtnoPol(e)ska Kawalkada, Trójstyk Literacki itp.
Uczestniczą również w licznych konkursach poetyckich , gdzie zbierają liczne nagrody i wyróżnienia. Niktórzy z grupy jeżdżą raz w miesiącu do Lublina, na warsztaty poetyckie.

Przez te ostatnie lata ilośc członków “Nadbużańskiej Frazy” była zmienna. wszystkich nazwisk w zapiskach figuruje 39. Z tej liczby w róznym czasie 11 osób zmarło, a 10 zrezygnowało z przynalezności, głównie z powodów osobistych. Pozostali twórcy piszą, spotykają się, a dużą nadzieje i satysfakcję sprawia fakt, że co pewien czas ktoś do nich dołącza. Również młodzież licealna, niezrzeszona w STKN, bywa na naszych spotkaniach i prezentuje swoje wiersze.

 

 https://www.facebook.com/nadbuzanska.fraza

Contribute!
Books!

Stowarzyszenie Twórców Klultury Nadbużańskiej

im. janusza Kalinowskiego

we Włodawie