O NAS

..........................

    

STKNb resize

 

 

 

      Na przełomie lat 70 i 80 XX wieku istniał na terenie miasta Włodawy Klub Twórcy Ludowego i Plastyka Amatora przy Włodawskim Domu Kultury..Działalność Klubu wygasła w początkach lat 90. Członkowie nieistniejącej już grupy nie zaprzestali jednak działalności artystycznej. W zaciszach domowych, wśród tajemnic strychów i warsztatów tworzyli to, co było dla nich najcenniejsze. Ekspresja, postrzeganie złożoności otaczającego świata, chęć utrwalenia chwili, tej jednej, niepowtarzalnej, zaklętej na wieki w materii połączyła twórców powtórnie. Nieformalne początki Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego we Włodawie sięgają roku 1998. Początkowo artyści spotykali się we Włodawskim Domu Kultury, poetami opiekował się instruktor Tomasz Korzeniewski. Artyści korzystali z gościnności ośrodków w Hannie, Dołhobrodach i w Hańsku. Z biegiem lat do grupy literatów przystępowali kolejni artyści, którzy dopełnili kształt artystyczny Stowarzyszenia. Dnia 25 października 2005 roku dokonano pierwszej rejestracji zwykłej Stowarzyszenia, którego prezesem został Jan Niemierko-Masiukiewicz. 14 kwietnia 2007 r. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Lublinie i uzyskało osobowość prawną. W 2009 r Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Pulblicznego i mogło pozyskiwać 1 % podatku od darczyńców. Stowarzyszenie otrzymało od Starostwa Powiatowego we Włodawie za niewielką odpłatnością, budynek przy ulicy Piłsudskiego 52 z przeznaczeniem na siedzibę. Po wykonaniu remontu, od 20 września 2006 roku, stała się ona domem kreatorów artystycznej rzeczywistości. Obecnie  Stowarzyszenie prowidzi szeroko pojętą działalność artystyczną i promocyjną swojego regionu, gromadzi wspaniałych artystów słowa, malarstwa, rzeźby, rękodzieła. Bogactwo form artystycznego wyrazu jest eksponowane podczas licznych autorskich wystaw, plenerów, konkursów, spotkań warsztatowych w placówkach oświaty. Twórców łączy również współpraca z ośrodkami kultury, między innymi z Miejską Biblioteką Publiczną we Włodawie, miejscem promocji nowych wydań, dzieł artystycznych,. Realizatorem krzewienia kultury ludowej jest również Włodawski Dom Kultury, który przyczynił się do wydania tomików poezji twórców z grupy poetyckiej działającej w ramach Stowarzyszenie.kolejno w latach 2002,2005,2008. Od  2015 r. Stowarzyszenie samodzielnie wydaje tomiki poezji pod tytułem Zeszyt poetycki zawierające utwory poetów zrzeszonych w Nadbużańskiej Frazie. Od listopada 2013 r. prezesem STKN jest Barbara Litwiniuk. Stowarzyszenie działa na rzecz dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych organizując warsztaty artystyczne dla dzieci, warsztaty dla osób niepelnosprawnych oraz międzynarodowe plenery malarsko-rzeźbiarskie. Od dziesięciu lat Stowarzyszenie organizuje również wyjazdy integracyjne pod hasłem ''Spotkajmy się na morzem''. W 2007 r do Stowarzyszenia dołączył zespół śpiewaczy Kresowianki, który aktywnie uczestniczy we wszystkich wydarzeniach realizowanych przez Stowarzyszenie.

 

Contribute!
Books!

Stowarzyszenie Twórców Klultury Nadbużańskiej

im. janusza Kalinowskiego

we Włodawie