ZARZĄD STKN

Zarząd Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego

 Zarząd STKN

 

Barbara Litwiniuk - Prezes zarządu   nr. tel. 609243363

 

Teresa Kubik - Wiceprezes zarządu

 

Mariusz Komorowski - Wiceprezes zarządu

Jadwiga Demczuk - Sekretarz


Andrzej Rysz - Skarbnik

 Czesława Demczuk - Członek zarządu

 

Krzysztof Sidor - Członek zarządu


 

Danuta Kloc

Członek organu nadzoru

 


Agnieszka Kuryłowicz

Członek organu nadzoru

 

Jerzy Ignaciuk
Członek organu nadzoru

 

 

 

 

 

Contribute!
Books!

Stowarzyszenie Twórców Klultury Nadbużańskiej

im. janusza Kalinowskiego

we Włodawie