KRESOWIANKI

O zespole

Historia zespołu Kresowianki

DSCN2384 Kopiowanie24 kwietnia 2004 roku odbyło się uroczyste nadanie imienia zespołowi z udziałem miejscowych władz,
a także gości zaproszonych tj. zaprzyjaźnionych zespołów śpiewaczych i klubów seniora z regionu. Od tej daty nastąpił dynamiczny rozwój zespołu "Kresowianki" brał udział w 2004 roku:
w przeglądzie Twórczości artystycznej Seniorów w Puławach, Powiatowym Przeglądzie Pieśni Ludowych we Włodawie, Powiatowym Przeglądzie Widowisk Obrzędowych w Hańsku, gdzie zajął I miejsce.

Zespół brał też czynny udział uroczystościach i imprezach na terenie miasta, powiatu i gminy między innymi
Dni Włodawy, Międzynarodowe Dożynki Powiatowe w Okunince, Dożynki Powiatowe. W 2004 roku zespół wystąpił 32 razy publicznie. W 2005 roku "Kresowianki" nawiązały współprace z placówkami oświatowymi aby upowszechnić wśród dzieci i młodzieży znajomość strojów, pieśni i zwyczajów ludowych naszego regionu. Tak więc w przedszkolach odbyły się dwa spotkania, w szkole podstawowej cztery, w gimnazjach pięć prezentacji. W przeglądach i festiwalach uczestniczyły sześć razy.

Kolędy i Szczodrywki nad Bugiem we Włodawie - wyróżnienie, Międzynarodowy Festiwal Twórczości Ludowej, p.n. "Zwiezdopad" w Sewastopolu na Krymie II miejsce, W festiwalach i imprezach w mieście i regionie osiem razy między innymi:
Święto Ludowe - Hańsk
Noc świętojańska - Świerże
Benefis poety Stanisława Sidoruka
DSCN2450 Kopiowanie


Zespół także spotykał się towarzysko z innymi zespołami śpiewaczymi i Klubami Seniora gdzie również śpiewał pieśni i piosenki. W 2005 roku zespół wystąpił łącznie 45 razy nawiązał również współpracę z Nadburzańskim Stowarzyszeniem  Edukacyjnym i Stowarzyszeniem Twórców Kultury Nadburzańskiej. Dzięki własnej pracy oraz darowiznom mate

 Od 2007 roku zespół należy do Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej im. J. Kalinowskiego swoją działalnością przyczynia się do popularyzacji kultury nadbużańskiej.rialnym zespołowi  przybyły następujące stroje: spódnice ludowe "plisowianki", białe fartuszki, spódnice stylizowane w kratę, białe bluzki, krajki, buty z cholewami - trzewiki. W 2006 roku zespół wystąpił łącznie 6 razy. Zespół brał udział w:
Festiwalu Kolęd i Szczodrywek we Włodawie - wyróżnienie
Regionalnym Przeglądzie Piosenki i Przyśpiewki Ludowej w Rejowcu - wyróżnienie
Jarmarku Folklorystycznym w Kijowie na Ukrainie Kresowianki występują w strojach nadbużańskich Regionu Polesie Zachodnie, częściowo oryginalnych (niemal stuletnich), a częściowo zrekonstruowanych wg. dawnych wzorów.

W swoim repertuarze zespół ma pieśni ludowe z naszego regionu w języku polskim, w gwarze miejscowej tzw. ,,chachłackiej”, a także ukraińskie, białoruskie, rosyjskie oraz rozrywkowe, żołnierskie, patriotyczne, religijne i biesiadne.

W 2014r. zespół obchodził swoje 10lecie działalności artystycznej. W ty okresie wystąpił około 450 razy. Były to festiwale, przeglądy, jarmarki, festyny i inne imprezy okolicznościowe w mieście, regionie w kraju za granicą.

Wydał też 2 płyty: 1 z pastorałkami i 2 z piosenkami ludowymi.

Zespół ,,Kresowianki” zdobył wiele nagród i wyróżnień.

- 2 x I m. na Międzypowiatowym Przeglądzie Piosenki w Rejowcu.

- 1 x I m. na Powiatowym Przeglądzie Widowisk w Pańsku.

- 1 x II m. na Festiwalu ,,Zwieczdopad”- w Sewastopolu na Krymie.

- 1 x II m. na Festiwalu Piosenki Patriotycznej we Włodawie.

- 1 x III m. na Festiwalu Kolęd i Szczodrywek we Włodawie.

Wymienić należy tu udział w festiwalach w: Kijowie, Kijowie, Tarnopolu, Łucku i Szachu na Ukrainie, w Tomasówce na Białorusi, a także międzynarodowym święcie pszczoły ,,Apislawia” w Pszczelej Woli. Święcie miodu w Pańsku, Okszowie, Lublinie, Dniach ziemi w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zespól prowadzi też działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych miasta i gminy Włodawa, prezentując stroje, pieśni, zwyczaje i obrzędy naszego regionu. Przez 10 lat przeprowadził około 90 takich zajęć.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063117784509

 

Kier. zespołu Barbara Litwiniuk
22-200 Włodawa
ul. Broniewskiego 9
tel. 082 5722413
tel. kom 609243363

 
Contribute!
Books!

Stowarzyszenie Twórców Klultury Nadbużańskiej

im. janusza Kalinowskiego

we Włodawie