o nas

    

STKNb resize

 

 

 

      Na przełomie lat 70 i 80 XX wieku istniał na terenie miasta Włodawy Klub Twórcy Ludowego i Plastyka Amatora przy Włodawskim Domu Kultury..Działalność Klubu wygasa w początkach lat 90.Członkowie nieistniejącej już grupy nie zaprzestają jednak działalności artystycznej. W zaciszach domowych, wśród tajemnic strychów i warsztatów tworzą to, co jest im najcenniejsze. Ekspresja, postrzeganie złożoności otaczającego świata, chęć utrwalenia chwili, tej jednej, niepowtarzalnej, zaklętej na wieki w materii połączyła twórców powtórnie. Nieformalne początki Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego we Włodawie sięgają roku 1998.Początkowo przy Włodawskim Domu Kultury gromadzili się poeci, których opieką otaczał instruktor Tomasz Korzeniewski. Artyści spotykali się w murach WDK, ale także swoją gościnność okazywały im ośrodki w Hannie, Dołhobrodach czy Hańsku. Z biegiem lat do grupy literatów przystępowali wspaniali artyści, którzy dopełnili kształt artystyczny Stowarzyszenia. Dnia 25 października 2005 roku dokonano pierwszej rejestracji zwykłej Stowarzyszenia, natomiast rejestracja w dniu 14 kwietnia 2007 roku, w Sądzie Rejonowym w Lublinie nadała Stowarzyszeniu osobowość prawną. Grupa artystów otrzymała od Starostwa Powiatowego we Włodawie budynek przy ulicy Piłsudskiego. Po wykonaniu remontu, od 20 września 2006 roku, siedziba Stowarzyszenia stała się domem kreatorów artystycznej rzeczywistości. Od 2005 roku Prezesem Stowarzyszenia jest Jan Niemierko-Masiukiewicz. Dzisiaj Stowarzyszenie gromadzi wspaniałych artystów słowa, malarstwa, rzeźby, rękodzieła. Bogactwo form artystycznego wyrazu jest eksponowane podczas licznych autorskich wystaw, plenerów, konkursów, spotkań warsztatowych w placówkach oświaty. Twórców łączy również współpraca z ośrodkami kultury, między innymi z Miejską Biblioteką Publiczną we Włodawie, miejscem promocji nowych wydań, dzieł artystycznych, czy rozgłośnią Twoje Radio Włodawa, która pełni funkcję propagatora idei artyzmu regionalnego. Realizatorem krzewienia kultury ludowej jest również Włodawski Dom Kultury, który przyczynił się do wydania tomików poezji twórców kolejno w latach 2002,2005,2008.

Contribute!
Books!

Stowarzyszenie Twórców Klultury Nadbużańskiej

im. janusza Kalinowskiego

we Włodawie