welcome

IMG 4340g

     Witamy serdecznie wszystkich zainteresowanych tym co dzieje się w STKN. Dzięki tej stronie chcemy zaprezentować twórców ich prace, oraz omówić dorobek, ale również chcieli byśmy informować Was o aktualnościach w działalności Stowarzyszenia. Wszelka twórczość wykonywana przez członków STKN jest jednakowo ważna dla samego twórcy jak i dla dla całego środowiska. Mam nadzieję, że informacje tu zawarte przybliżą nas i nasze sprawy do ogółu społeczności, ale pozwolą nam przez komentarze kształtować tematy i prace twórcze , a także, zachęcić szczególnie młodych ludzi do współpracy z uznanymi za swoją twórczość członkami Stowarzyszenia. Zapraszam do zapoznania się z tą prezentacją.

Contribute!
Books!

Stowarzyszenie Twórców Klultury Nadbużańskiej

im. janusza Kalinowskiego

we Włodawie